Promienie - półprodukty


Półproduktami nazywamy na tej stronie promienie częściowo przygotowane do produkcji strzał.